DANH SÁCH HỒ SƠ ỨNG VIÊN

10 HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Đinh Công Nhật Duy Thành phố Hồ Chí Minh 5 ~ 7 VNĐ 02/04/2018 Lượt xem: 185 Xem hồ sơ
Ngô Kim Long Thành phố Hồ Chí Minh 10000000 15/03/2018 Lượt xem: 106 Xem hồ sơ
Bùi Viết Sang Thành phố Hồ Chí Minh 5,500,000 vnđ 15/03/2018 Lượt xem: 133 Xem hồ sơ
ungvien Thành phố Hồ Chí Minh 9000000 15/03/2018 Lượt xem: 126 Xem hồ sơ
Bùi Viết Sang Thành phố Hà Nội 10.000.000 đ 07/06/2016 Lượt xem: 122 Xem hồ sơ
Bùi Viết Sang Thành phố Hà Nội 7000000 07/06/2016 Lượt xem: 121 Xem hồ sơ
Bùi Viết Sang Tỉnh Hà Giang 32312 07/06/2016 Lượt xem: 70 Xem hồ sơ
Bùi Viết Sang Tỉnh Tuyên Quang 79798 07/06/2016 Lượt xem: 68 Xem hồ sơ
Bùi Viết Sang Tỉnh Hà Giang 312321 07/06/2016 Lượt xem: 76 Xem hồ sơ
Bùi Viết Sang Thành phố Hà Nội 2000 $ 07/06/2016 Lượt xem: 73 Xem hồ sơ