DANH SÁCH HỒ SƠ ỨNG VIÊN

10 HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Đinh Công Nhật Duy Thành phố Hồ Chí Minh 5 ~ 7 VNĐ 02/04/2018 Lượt xem: 271 Xem hồ sơ
Ngô Kim Long Thành phố Hồ Chí Minh 10000000 15/03/2018 Lượt xem: 181 Xem hồ sơ
Bùi Viết Sang Thành phố Hồ Chí Minh 5,500,000 vnđ 15/03/2018 Lượt xem: 201 Xem hồ sơ
ungvien Thành phố Hồ Chí Minh 9000000 15/03/2018 Lượt xem: 197 Xem hồ sơ
Bùi Viết Sang Thành phố Hà Nội 10.000.000 đ 07/06/2016 Lượt xem: 189 Xem hồ sơ
Bùi Viết Sang Thành phố Hà Nội 7000000 07/06/2016 Lượt xem: 191 Xem hồ sơ
Bùi Viết Sang Tỉnh Hà Giang 32312 07/06/2016 Lượt xem: 103 Xem hồ sơ
Bùi Viết Sang Tỉnh Tuyên Quang 79798 07/06/2016 Lượt xem: 103 Xem hồ sơ
Bùi Viết Sang Tỉnh Hà Giang 312321 07/06/2016 Lượt xem: 111 Xem hồ sơ
Bùi Viết Sang Thành phố Hà Nội 2000 $ 07/06/2016 Lượt xem: 108 Xem hồ sơ