DANH SÁCH HỒ SƠ ỨNG VIÊN

10 HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Đinh Công Nhật Duy Thành phố Hồ Chí Minh 5 ~ 7 VNĐ 02/04/2018 Lượt xem: 229 Xem hồ sơ
Ngô Kim Long Thành phố Hồ Chí Minh 10000000 15/03/2018 Lượt xem: 142 Xem hồ sơ
Bùi Viết Sang Thành phố Hồ Chí Minh 5,500,000 vnđ 15/03/2018 Lượt xem: 166 Xem hồ sơ
ungvien Thành phố Hồ Chí Minh 9000000 15/03/2018 Lượt xem: 163 Xem hồ sơ
Bùi Viết Sang Thành phố Hà Nội 10.000.000 đ 07/06/2016 Lượt xem: 154 Xem hồ sơ
Bùi Viết Sang Thành phố Hà Nội 7000000 07/06/2016 Lượt xem: 153 Xem hồ sơ
Bùi Viết Sang Tỉnh Hà Giang 32312 07/06/2016 Lượt xem: 89 Xem hồ sơ
Bùi Viết Sang Tỉnh Tuyên Quang 79798 07/06/2016 Lượt xem: 91 Xem hồ sơ
Bùi Viết Sang Tỉnh Hà Giang 312321 07/06/2016 Lượt xem: 99 Xem hồ sơ
Bùi Viết Sang Thành phố Hà Nội 2000 $ 07/06/2016 Lượt xem: 95 Xem hồ sơ